FAQ

  • How do you produce your soaps?

Soaps are made of high quality materials that are intended for food processing and cosmetic industries. These ingredients are processed handcrafted in original artisan process. The base composition is certified soap mass which consists of coconut oil, water and glycerin. This mixture is further enriched with nourishing ingredients – high quality oils, herbs, butter. The perfume essence is secured by fragrance components that correspond to very high aromatherapy and perfume industry standards. These ingredients also prolong and intensify soap’s fragrance for many months. Each soap is uniquely created with love and passion for every moment of its production.


  • Jak a z čeho jsou mýdla Soap. vyráběna?

Soap. mýdla jsou vyrobena z vysoce kvalitních surovin určených pro potravinářství a kosmetiku. Suroviny jsou zpracovány poctivým rukodělným řemeslným postupem. Základem složení mýdel je certifikovaná hmota, kterou tvoří kokosový olej, voda a glycerin. Tato směs je dále obohacena o pěstící složky - vysocekvalitní oleje, byliny, másla. Parfemaci zajišťují směsi vonných složek obsahující čisté směsi esencí odpovídající normám aromaterapie a parfumářství a vysoce kvalitní syntetické vonné složky, které prodlouží a zintenzivní vlastnosti vůně mýdel o mnoho měsíců. Každé mýdlo je unikát vytvořený s láskou a zaujetím pro každý okamžik jeho výroby.


  • Are soaps suitable for a whole body, including a face? 

Soaps are designed for the skin of an entire human body. Each type of skin and its health is closely linked not only to a physical state, but very often to a mental state. Especially for that reason composition of Soap. products is carefully chosen in a order not to irritate the skin while cleansing - but to bring back its natural balance, and throughout its fragrance strengthened and healed the mental state. i can therefore only recommend their usage in daily cleansing of the entire body and soul.


  • Jsou mýdla Soap. vhodná pro celé tělo včetně obličeje? 

Mýdla Soap. jsou určena pro celou pokožku těla. Každý typ kůže a její zdraví je velmi úzce spojeno nejen s fyzickým stavem těla, ale často i psychikou člověka. Soap. mýdla jsou proto vyráběna tak, aby kůži při očistě nedráždila svým složením - pečovala o její přirozenou rovnováhu, ale také svojí vonnou složkou posilovala a léčila psychiku. Mohu proto jen doporučit jejich používání při každodenní očistě celého těla i duše.


  • Are soaps suitable for sensitive skin and for those with eczema?

For people with eczema Soap. Himalaya and Baby are the best choice as they do not contain any fragrance. All Soap. products are composed of material with a natural base, which is SLES free (does not contain surfactants: Sodium Lauryl Sulfate and Sodium Laureth sulfate), and is suitable for people suffering with allergies. Soaps or any of its components are not tested on animals.


  • Jsou mýdla vhodná i pro citlivou pokožku a osoby s ekzémy?

Pro osoby s ekzémy jsou nejvhodnější mýdla Himalaya a Baby, která neobsahují vonné složky. Soap. jsou tvořena hmotou s rostlinným základem, která je SLES free (neobsahuje surfaktanty: Sodium Lauryl sulfát a Sodium Laureth sulfat), je tedy vhodná pro alergiky. Mýdla ani žádné jeho složky nejsou testovány na zvířatech.


  • Is it possible to personally try your soaps, especially their fragrance? 

All Soap. products could be directly tested on your skin in our small shop on address Náplavní 9, Prague 2. If that is not an option for you, you can always purchase a tasting kit a Soap. Box of chocolates, which contains 6 different flavours of 25g soaps and find the one that will suits you best.


  • 
Je možné mýdla Soap. osobně vyzkoušet, především jejich parfemaci? 

Veškeré produkty Soap. je možné vyzkoušet a použít přímo na kůži v malém obchodě v Náplavní 9, Praha 2. Případně je možné zakoupit si degustační sadu Soap. Box of chocolates, která obsahuje 6 různých druhů mýdel o váze 25 g a najít si mezi nimi to, které Vám bude vyhovovat nejvíce. 


  • What is the lifespan of  Yogabag.?

Lifespan of bags is closely linked to a way of manipulation and a frequency of usage. It is necessary to slightly tighten screws that are part of bags in order to prevent their loss. If any issue occurred, it is possible to repair, tailor or service product according to individual needs of a customer upon additional charge. 


  • Jaká je životnost tašek Yogabag.?

Životnost tašek je velmi ovlivněna způsobem zacházení a frekvencí nošení. Je nutné časem lehce utahovat šroubky, které jsou součástí tašky, aby se zabránilo jejich ztrácení. Pokud se vyskytne nějaký problém, velmi rychle provádíme zpoplatněný servis, opravy a případné úpravy dle potřeb a přání zákazníka.


$(document).ready(function() {
$('.faq_question').click(function() {
if ($(this).parent().is('.open')){
$(this).closest('.faq').find('.faq_answer_container').animate({'height':'0'},500);
$(this).closest('.faq').removeClass('open');
}else{
var newHeight =$(this).closest('.faq').find('.faq_answer').height() +'px';
$(this).closest('.faq').find('.faq_answer_container').animate({'height':newHeight},500);
$(this).closest('.faq').addClass('open');
}
});
});